Навчальний курс «Державне будівництво в Україні»  спрямований на отримання студентами  знань  з організації та діяльності органів публічної влади України в умовах державно-правової та адміністративної реформ, що здійснюється в Україні протягом останніх років.

Дисципліна «Державне будівництво в Україні» передбачає вивчення загальних положень державного будівництва України - історію, предмет і систему однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, та органів виконавчої влади на сучасному етапі. Таким чином, вивчаючи дану дисципліну, студенти отримають знання  щодо статики і динаміки державного апарату, з’ясують те, яким чином побудовані та функціонують органи державної влади та здобудуть ази наукової організації управлінської праці в органах публічної влади (публічного менеджменту).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати :

-        спеціальну термінологію, поняття,  предмет і методологію науки, що використовується в межах даного курсу;

-        систему органів державної влади і місцевого самоврядування, основи їх організації та діяльності, тобто структуру, функції, компетенцію, принципи, форми, та методи діяльності органів державної влади;

-        еволюцію, сучасний стан та основні тенденції розвитку державного будівництва як комплексної юридичної науки;

-        характер взаємодії органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами;

-        основні напрями державно-правової, парламентської, адміністративної та муніципальної реформ;

вміти:

-        використовувати отриманні знання та користуватися здобутими навичками у сфері взаємовідносин громадян, їх об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства із органами та посадовими особами публічної влади;

-        аналізувати та коментувати нормативно – правові акти, які регламентують організацію та діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування;

-        орієнтуватися в системі законодавства і політико-правовій практиці, що пов’язані з організацією роботи органів публічної влади;

-        правильно тлумачити і правильно застосовувати нормативні акти, які визначають основні елементи організації роботи органів публічної влади в Україні;